Ses Feixes

Ses Feixes is een moerasgebied met bijzondere cultuurhistorische waarde wegens het Moorse irrigatiesysteem en tevens is het een belangrijk vogelreservaat.

Tussen Ibiza-stad en het Talamanca strand ligt het kleine, maar belangrijke, moerasachtige gebied Ses Feixes. Dit gebied herbergt een bijzonder, reeds door de Moren aangelegd, irrigatiesysteem. Het systeem bestaat uit vele irrigatiekanalen, die het land in velden opdelen. In Ses Feixes staan historische toegangspoorten, die de ingang vormden tot een feixa, één van de landbouwvelden van het gebied. Deze poorten zijn uniek en komen alleen op Ibiza voor.

Flora en Fauna

Behalve van cultuurhistorische waarde, is Ses Feixes ook van belang als natuurgebied. In het gebied komen bijzondere dieren voor, waaronder zeldzame vleermuizen, reptielen en met name vele vogelsoorten. Het is een belangrijke overwinteringsplaats voor trekvogels en in totaal komen circa 140 verschillende vogelsoorten in Ses Feixes voor, waaronder flamingo’s. Omdat het natuurgebied al jaren bedreigd wordt door woningbouw en in de toekomst wellicht ook door de aanleg van wegen, worden stappen ondernomen voor het behoud van het gebied. Deze stappen zijn vooral gericht op het informeren van inwoners en toeristen over het belang van Ses Feixes.

Andere bezienswaardigheden

Meer bezienswaardigheden op Ibiza:

Foto’s van Ses Feixes

Ligging